Om Lumibird Medical Nordics AB

www.lumibirdmedicalnordics.se är en webbplats som tillhör Lumibird Medical Nordics AB. 

Vår företagsadress är: Metodvägen 8, 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 (0)31 977 940

E-post: info.se@lumibirdmedicalnordics.com

Momsregistreringsnummer: SE556545221501

Organisationsnummer: 556545-2215

Styrelsens säte: Härryda

Ansvarig för webbplatsen är Pascal Fernandes.
Webbadministratör är Lagerholm & Consider it done reklambyrå AB.
Webbplatsen är hostad av Loopia AB. Deras företagsadress är:
Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av immateriella rättigheter som ägs av Lumibird Medical Nordics AB ©. Alla delar av webbplatsen, särskilt domännamn, fotografier, logotyper, ritningar, grafisk design och grafik, texter, statistik, ackrediteringssystem, specifikt utvecklade applikationer och deras källor, och all information som finns häri, oavsett dess karaktär eller dess format, vare sig det är nuvarande eller framtida, statiska eller dynamiska HTML-sidor, bildfiler, videoljud, 3D, etc. är Lumibird Medical Nordics AB:s exklusiva egendom.

Detta innebär att all reproduktion, representation, anpassning eller översättning, oavsett om den görs av hela eller delar av den aktuella webbplatsen, alla överföringar till en annan webbplats eller införlivande på en tredje parts webbplats av någon del av den aktuella webbplatsen, och all form av kommersialisering, är förbjuden och ska anses utgöra intrång i Lumibird Medical Nordics AB:s immateriella rättigheter.

Logotyper och varumärken för produkter och (eller) tjänster som avses på denna webbplats är registrerade. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att det ger någon äganderätt, licens eller någon annan rätt att använda varumärken och (eller) patent som innehas av Lumibird Medical Nordics AB:s eller av någon tredje part.

Källa:
© olly | Fotolia

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsägarens och dess associerade varumärken och logotyper som visas på webbplatsen är registrerade varumärken (detta gäller även sådana som innehåller annat än rent figurativa delar). De hyperlänkar som visas på webbplatsen och som ger åtkomst till andra sidor publiceras endast med föregående skriftligt tillstånd.

Ingen tredje part har rätt att publicera någon länk till webbplatsen www.lumibirdmedicalnordics.com utan föregående godkännande från Lumibird Medical Nordics AB.

FRISKRIVNING

Lumibird Medical Nordics AB strävar efter att säkerställa att all information på webbplatsen är korrekt. Lumibird Medical Nordics AB ansvarar inte för eventuella tillfälliga eller oavsiktliga fel som kan visas på webbplatsen.

Lumibird Medical Nordics AB ansvarar inte för den information som finns tillgänglig på webbplatsen. Vidare lämnar Lumibird Medical Nordics AB ingen garanti för korrektheten, precisionen eller att information som finns tillgänglig på webbplatsen är uttömmande.

Lumibird Medical Nordics AB garanterar inte att servern som hostar webbplatsen är virusfri eller att inga tekniska problem uppstår som kan skada komponenterna på en dator eller data som lagras i den.

I vilket fall som helst är varken Lumibird Medical Nordics AB eller någon av dess underleverantörer ansvariga för någon skada som kan uppstå vid anslutning till webbplatsen.

Materialet som visas på webbplatsen publiceras endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta råd från en ögonläkare. Denna information kan under inga omständigheter användas för att göra en medicinsk diagnos, vilket endast kan genomföras av en ögonläkare.

PERSONUPPGIFTER

För information om hur Lumibird Medical Nordics AB behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (Förordning 2016/679 av 27 april 2016 – “GDPR”), läs Integritetspolicyn som finns på webbplatsen.

COOKIES

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som kan spåra besökare och analyserar användarnas beteende när de besöker en webbplats eller installerar eller använder programvara. Liksom de flesta webbplatser använder även vår webbplats cookies. Alla våra cookies har en maximal lagringsperiod på tretton (13) månader. För mer information om cookies kan du läsa Cookiepolicyn som finns på webbplatsen.

KÄLLOR

  • Adobe Stock
  • Getty Images
  • Shutterstock

UNDERHÅLL

Av underhållsskäl kan Lumibird Medical Nordics AB avbryta åtkomsten till webbplatsen. I sådana fall strävar vi efter att meddela användarna i förväg.

UPPDATERING AV VILLKOR

Lumibird Medical Nordics AB har rätt att ändra eller uppdatera dessa villkor när som helst och utan att meddela detta. Senaste uppdatering av dessa villkor: 10:e februari 2021.