Diagnostik

Vi har ett stort utbud av utrustningar för diagnostik. Bland annat OCT, ultraljud och auto-refraktometer, tonometer och mycket mer.

Quantel Medical ABSolu
Ultraljud för diagnostik
AXIALIS
Axellängdsmätare /biometer
700GL
Biomikroskop
Canon-CX1
Funduskamera
MDT Table
Instrumentbord /möbler
Canon Xephilio OCT-S1
OCT
Quantel Medical Pocket-II
Pachymeter
AT-1
Tonometer
Quantel Medical ABSolu
Ultraljud för diagnostik
Quantel Medical Axis-nano
Axellängdsmätare/biometer
700GL
Biomikroskop
Canon-CX1
Funduskamera
MDT Table
Instrumentbord/möbler
Quantel Medical Pocket-II
Pachymeter
AT-1
Tonometer