Axellängdsmätare

Quantel tillverkar axellängdsmätare baserad på ultraljudsteknik.

AXIALIS
AXIalis Logo
Quantel Medical logo

Tillverkare: Quantel Medical
Produkt: AXIalis

PRECISION AT YOUR FINGERTIPS

AXIalis™ is the next-generation integrated and compact biometer and pachymeter (optional).

Ultrasound biometry is complementary to optical biometry when a cataract is highly dense or in case of vitreous hemorrhage. AXIalis has a high precision in biometry, IOL calculation with a total of 12 formulas (including post refractive surgery formulas) and pachymetry (optional) with integrated tables of correlations between IOP and corneal thickness.

Offertförfrågan

Vill du ha en offert eller veta mer om våra produkter inom axellängdsmätare? Kontakta oss via formuläret, vi svarar normalt inom 24 h.

Informationen som framkommer genom ifyllandet av detta formulär kommer att mottagas av relevant avdelning hos oss på Lumibird Medical Nordics AB och ger oss rätt att svara på frågorna som framkommer i detta formulär. Den lagliga grunden för hanteringen av de uppgifter som framkommer bygger på ert samtycke. Uppgifterna sparas digitalt i 3 år och kommer endast att användas internt inom Lumibird Medical Nordics AB och vid behov genom våra distributörer och/eller dotterbolag. Du har rätt att tillgå, rätta till, bestrida, begränsa eller begära att vi tar bort dessa uppgifter. För att få veta mer om dina rättigheter genom GDPR hänvisar vi till vår integritetspolicy. Eller kontakta oss på info.se@lumibirdmedicalnordics.com.