Operation

Vi erbjuder ett brett sortiment av utrustning för kataraktkirurgi men även förbrukningsar-tiklar som intraokulära linser och Viskoselastika.

HI-R-Neo 900
Operationsmikroskop
HI-R-Neo 900
Operationsmikroskop