Produkter

Ultraljud

Diagnostik

Vi har ett stort utbud av utrustningar för diagnostik. Bland annat OCT, ultraljud och auto-refraktometer, tonometer och mycket mer.

Ellex Tango Reflex

Laser

Vi erbjuder laserutrustning för alla behandlingar inom ögon bland annat YAG/SLT, grön/gul laser för Retina och PDT-laser från ledande leverantörer.

HI-R-Neo 900

Operation

Vi erbjuder ett brett sortiment av utrustning för kataraktkirurgi men även förbrukningsar-tiklar som intraokulära linser och Viskoselastika.

Ogontorrhet

Torra ögon

Vi har utrustning för diagnostik och uppföljning av torra ögon. Vi har också utrustning för behandling av torra ögon.

Ultraljud

Diagnostik

Vi har ett stort utbud av utrustningar för diagnostik. Bland annat OCT, ultraljud och auto-refraktometer, tonometer och mycket mer.

Ellex Tango Reflex

Laser

Vi erbjuder laserutrustning för alla behandlingar inom ögon bland annat YAG/SLT, grön/gul laser för Retina och PDT-laser från ledande leverantörer.

HI-R-Neo 900

Operation

Vi erbjuder ett brett sortiment av utrustning för kataraktkirurgi men även förbrukningsar-tiklar som intraokulära linser och Viskoselastika.

Ogontorrhet

Torra ögon

Vi har utrustning för diagnostik och uppföljning av torra ögon. Vi har också utrustning för behandling av torra ögon.